LOKE

C.I.B NORD UCH NO UCH  DK UCH SE UCH SE VCH KBHV-15

Sandiana's Perfect Day " Loke"

For more information about healthresults and pedigree click at Loke's Health side.

För mer information om hälsoresultat och stamtavla klicka på Loke's Hälso sida.