HAZZE

SE VCH

Honey Hazelnut Grand Aiveko " Hazze"

For more information about healthresults and pedigree click at Loke's Health side.

För mer information om hälsoresultat och stamtavla klicka på Loke's Hälso sida.