Showresults/Utställningsresultat

Svenska Utställningsresultat/Swedish show results

Datum/Date

Utställning/Show

Domare/Judge

Resultat/Results

020-02-23

Vårgårda, breed specialshow

Olli Kokkonen

JUNKK , EXCELLENT

2020-11-15

Malmö, Exterior description

etra Junehall

ÖKL, EXCELLENTUtländska utställningsresultat/Foreign show results

Datum/Date

Utställning/Show

Domare/Judge

Resultat/Results